Újabb haladó csoport (II. év) fejezett fazekas képzést a VMF-ben.

20161008_162206

1995-ben létrehozott szervezetünknek a megalakulástól egyik folyamatos tevékenysége a magyar népi kismesterségeket oktató felnőttképzés.

A vidéken igen nagy a jelentősége a tanfolyamoknak, hiszen ez az egyetlen, folyamatos ilyen jellegű képzés a vidéken.

A hatékonyabb értékmegőrző, közösségfejlesztő tevékenység érdekében, 2006-ban önálló ingatlant biztosított magának a szervezet (Szabadka, Dózsa György 17), ahol felszerelt tantermekben és állandó jelleggel berendezett tanműhelyekben folynak a 2x14o órás tanfolyamok.

2015. őszén vizsgázott a fazekas alapképzést végzettek csoportja (V. generáció) és 2016-ban folytatta és fejezte be a II. év, azaz a haladó csoport számára előrelátott tanfolyamot (III. generáció,) a Bethlen Gábor Alap Zrt –Szekeres László Alap által jóváhagyott támogatási összeg felhasználásával. Bácska és Bánát területéről érkeztek a hallgatók:Magyarcsernye, Zenta, Szabadka. Időközben nyugati munkavállalás miatt távozott két hallgató, így 4 fő fejezte a tanfolyamot.

Nyolc találkozás foglalta magába a négy felkért, kiváló magyarországi szakelőadó elméleti és gyakorlati előadásait, a 140 órában.

A felkért előadók a szakág sajátosságától függően, különböző vidékről érkeztek és alkalmanként másfél napot töltöttek a hallgatókkal (szombat 09,00-19,00 és vasárnap 08,00-12,00 óra között), havonkénti gyakorisággal, 2 alkalommal megcélozva 1-1 tájegységet. Felkért magyarországi vendégelőadóink: Molnárné Tamási Anetta fazekas-Tata. (Téma:Tatai fazekasság). Rács Róbert fazekas- Várdomb. (Téma: Sárköz fazekassága). Pusztai Zsolt okleveles néprajzos, fazekas oktató, a mezőtúri múzeum vezetője –Mezőtúr. (Téma: Az Alföld fazekassága). Bangó Alíz Mária okleveles néprajzos, fazekas oktató –Tök. (Téma: Csákvár és az Őrség fazekassága) voltak. A zavartalan munka szervezése érdekében, két személy megbízásával történt a szervezőmunka, azaz a tanfolyam lebonyolítása.

Raj Rozália a tanfolyamvezetői teendőket végezte a tanfolyam kezdetétől a befejeztéig, Kopasz Gizella fazekas pedig a vendégelőadók zavartalan munkáját segítette, ill. a gyakorlati oktatás eredményeként született termékek gondozását végezte a következő összejövetelig, ill. elvégezte az előkészületeket a soron lévő összejövetel gyakorlati részéhez. A tanfolyam összejövetelei 2016. ápr. 02-nov. 26. között lettek megtartva a VMF székházban berendezett szakoktató tanműhelyben és tantermekben.

A tanfolyam befejeztével fazekas szakágban, négy fővel gyarapodott a továbbképző csoport tagjainak, azaz második évet is fejezett fazekasnövendékek száma.

Támogató:
x