NYOMOK ÉS ÚTJELZŐK

A hímzés örökös varázsa

LJILJANA KOKOVIĆ HÍMZŐ TÁRLATA

A hímzés, mint kézi munka a régmúltból ismert a népi és művészeti alkotások esetében egyaránt és az emberi kreativitásnak egyik legszebb és legkifinomultabb kifejezője.

Hímzéssel díszítettek a népviseletek, lakástextíliák, egyházi öltözékek és terítők, mint jelentős szakrális tárgyak, általában. Ezeken különböző geometriai alakzatok és növényi motívumok formájában, valamint a mindennapi élet eseményeinek ábrázolásával jelennek meg a díszítmények.

Ez, a különböző szimbólumok általi díszítés üzeneteket közvetít korosztályról – korosztályra, a vallási és személyes érzelmek megnyilvánulására, hazaszeretetre, a nép számára jelentős történelmi eseményre stb. vonatkozóan. Sajnos, ma valamelyest elhanyagolt ez a művészeti készség.

Ljiljana Koković autodidakta hímző egyike azon ritka személynek, aki azon fáradozik, hogy ezt a művészi készséget az emberek ápolják, népszerűsítsék, megőrizzék a feledéstől. E képességét  gyermekkorából Baranyából és Szerémségből, a családi tűzhely közeléből vitte magával, ahogyan ez természetes volt a szerb nép hagyományos  életében.

Felnőtté válása folyamán fokozott komolyságot és tudatot szentelt a kézimunkának. Az érett korban, különösen a hivatásos pályafutás befejezte után, tehetsége több kiállításon is megmutatkozott, így számos elismerésben és díjban részesült.

Alkotásai a magas művészi technikát és esztétikát tükrözik. Ezek gyakran textil alapú, hímzéssel díszített tárgyak, a szerb középkori, egyházi, kéziratos könyvek motívumaival készültek.  A tárlaton ezúttal, lenvászon alapra, bizánci kék hímzőfonallal, láncöltéses technikával  hímzett, harminchárom alkotás került bemutatásra. Valamennyi 19 x 23 cm méretű munka,  paszpatúrával ellátott. Néhány munkát a kéziratos könyvek eredeti lapjának másolata kísér.

Ljiljana Koković egyéni sajátosságot mutató alkotásai  felismerhetők, a szakemberek és  a mindennapok embere figyelmét, egyaránt felkeltették.  Ebből eredően  érdeklődés mutatkozik irányukba és elismerést érdemelnek.

Dragana Stojković, ethnológus

Magyar nyelvre fordította: Raj Rozália

https://www.facebook.com/events/1053930255571067?ref=newsfeed