Rendezvényeink

Rendezvényeink

1. Népi kismesterségek oktatása

Kultúrán belüli felnőttképzéssel 1996-óta foglalkozik a VMF, mely folyamatos népi hímzés, szövés, és fazekasság szakágban, alapfokú (I. év) és emeltszíntű (II.év) tanfolyamok formájában tíz, havonkénti összejövetellel történik. A tanfolyam egésze a néprajztudományra épül, elméleti előadásokkal és gyakorlati programmal. A program részét képezi a terepi néprajzi gyűjtés is a tanulók feladatként. A záróvizsga letétele Tanúsítvány átvételére jogosítja a tanulót.

2. Népművészeti Kézműves Tábor

A szakmában kezdőknek, alkalmuk van együtt dolgozni egy-egy szakágban a már tapasztaltabb kézművesekkel, egy-egy táj, kor, központ sajátos értékeinek (díszítmény, forma, szín, technika) alkalmazásával mai használati tárgyakon alkalmazva. Egyben a széleskörű nagyközönség informálása és a munkába történő bekapcsolódásának biztosítása által, érdekeltté kívánunk tenni minél több embert, a népi kismesterségekkel.

3. Stúdiófoglalkozások

Szakmai továbbképző hétvégek a VMF tanfolyamain résztvett képzett kézművesek és továbi érdeklődők számára. Évente 3-4 alkalommal torténő aktivitás.

4. Polák Margit Hímzéspályázati Kiállítás

A szervezet egyik fő tevékenysége a szakoktatás mellett. Elsősorban a volt tanítványok, a tagság, ill. minden érdeklődő megmérettetésének ill. a bemutatkozási lehetőségének biztosítása hivatásos szakemberekből álló szakzsűri elbírálásán keresztül. Regionális szintű, kétévenkénti gyakorisággal előrelátott rendezvény.

5. Lánchenger Szőttespályázati Kiállítás

Elsősorban vidékünk magyarsága, továbbá a Kárpát-medence magyar, hagyományos, népi-paraszti szőttesei (lakástextil és viselet) mintakincsének felkutatása, feldolgozása, a sajátos technikai kivitelezés változatosságának továbbéltetése, szakmai megmérettetési és bemutatkozási lehetőség biztosítása a vidékünk területén, népi szövéssel foglalkozók számára – kétévenként ismétlődő rendezvény (a hímzéspályázati kiállítások küzti években).

6. Vajdasági magyar tájházak múltja, jelene és jövője – szakmai tanácskozás

Az egynapos rendezvényen a hazai szakelőadók mellett anyaországi szakmai szervezetek (Országos Tájház Szövetség) és intézmények (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, Sóstó Múzeumfalu, stb.) hivatásos szakemberinek tapasztalatai és előadásai hangzanak el, mely által az érdeklődők gyarapíthatják tudásukat.

7. Néptáncosok Országos Bemutató Színpada

A Martin György Néptáncszövetség (Budpest) és a Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ (Újvidék) társszervezésében megrendezésre kerülő fesztivál. A rendezvény célja, hogy lehetővé tegye a minősülni kívánó együttesek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását.

8. Vajdasági Táncháztalálkozó és Kiarakodóvásár

A vidék népzene, néptánc, népdal és tárgyalkotó népmûvészet szerelmeseinek találkozója. Évente teszünk felhívást a rendezvény társszervezésére vonatkozóan.

9. Silladri Kamara Néptánc Táncfesztivál

A VMF ezt a rendezvényt kislétszámú csoportok számára hozta létre. Állandó partner a lebonyolításhoz a pancsovai Petőfi Sándor ME.

10. Kézműves gyerekfoglalkozások (alsós diákok)

11. Kiállítások

12. Tanulmányi kirándulások

Top