Vajdasági

A nevünk első összetevője, hisz a szervezet elsősorban a Vajdaságban élő népzenével, néptánccal és egyáltalán népművészettel – néprajzzal foglalkozó embereket tömöríti egy intézménybe azzal a célal, amit alapszabályzatunk első részében meghatároztunk.

Magyar

Hisz az ezen a nyelven alkotó, ennek a népnek a népi kultúrájával foglalkozó szakemberek, műkedvelők egyesületéről van szó, ami persze nem zár ki semmiféle más népi kultúrát művelő szervezetekkel, szakemberekkel való együttműködést, sőt feladata, hogy összekösse a két – több népi kultúrával foglalkozó egyéneket, egyesületeket.

Folklórközpont

Mivel olyan információs és szervező központról van szó, mely a folklór szűkebb és tágabb értelembe vett területén tevékenykedő egyéneket és szervezeteket szeretné segíteni országhatárokon belül és kívül.

oldRégi honlap