Bemutatkozás

Bemutatkozás

Széleslátókörűséggel, az egyén folyamatos képzésével érhető el a valós, az egyedi érték, így az egyetemes emberi kultúrán belül a népi értékek felismerése is. Meggyőződésünk, hogy csak is az, az alkotó, aki a maga kultúráját ismeri és magáénak érzi, lesz képes azt megfelelő módon továbbadni. Képzetsége által a másság elfogadásával pedig bármely nemzet kultúrája sajátos értékeinek tiszteletére is. A nemzetek néphagyománya értékeinek megőrzése érdekében mindenképpen igen jelentős az interkulturális párbeszéd. A tapasztalat azt mutatja, hogy megfelelő információk hiányában az egyén gyakran távolodik el a maga kultúrájától és nyúl a divatos idegen kultúrákhoz. Ez egyrészt gyökértelenséghez vezet, másrészt viszont szemtanúi vagyunk a mindenáron való jövedelem- szerzés céljából történő, gyakori igénytelen, értékeket nem hordozó, hagyományhűség és hitelesség nélküli giccses alkotások készítésének, ill. koreografiák és rendezvények létrehozásának. E jelenségek ellensúlyozása, megszűnése érdekében kívánt tenni a maga népi kultúrájának továbbéltetése ügyében az a kis csoportosulás, amely Nagy István kezdeményezésére létrehozta a Vajdasági Magyar Folklórközpont (VMF) szervezetet.

A Vajdasági Magyar Folklórközpont (VMF) párton kívüli civil szervezet, 1995-ben alakult meg Topolyán, a hagyományos magyar népi kultúra tudatosítása, ápolása és továbbéltetése céljából. Szervezetünk igen szerteágazó tevékenységén belül (szakmai információcsere, minősítők, bemutatkozási lehetőségek biztosítása, hiánypótló rendezvények elindítása, konferenciák, szakmai tanulmányutak szervezése, stb.), egyik fő terület a népművészet oktatásának megszervezése a népzene, néptánc és tárgyalkotó népművészet szak ágakban (népi szövés, hímzés, fazekasság, mézeskalács, csipke- és viseletkészítés, tojásírás, stb.).

A szervezet célja tehát, hogy összefogja, informálja és megfelelő szakmai segítséget nyújtson a magyar népművészet iránt (szellemi és tárgyi) érdeklődők számára egy magasabb szakmai színt elérése érdekében, programaik megvalósításához a magyar népművészet területére vonatkozóan.

kat_fedo

Részlet az „ÖRÖKSÉG – A néphagyomány továbbéltetésének lehetőségei a 21. században” dímű katalógusból (Szabadka, 2009. február), Raj Rozália, szakmai koordinátor, kézműves megbízott ( Vajdasági Magyar Folklórközpont)

Top