Néptánc és társadalmi gyűjtők

A Cécó műhely és a Vajdasági Magyar Folklórközpont 2019. február 15-én előadást szervez néptáncosok, néptáncpedagógusok, népzenészek, néprajzi gyűjtők részére a táncfolklorisztikai kutatás alapvető módszertanáról és a kutatási anyagok archiválásáról.

Részletes program:

9:00-12:00

dr. Varga Sándor 
(néptánckutató, Szegedi Tudományegyetem)

A néptánckutatás módszerei – társadalmi gyűjtőknek

Az előadás keretében a résztvevők megismerkedhetnek a táncfolklorisztikai kutatások alapjaival, a falusi terepen történő adatgyűjtés alapvető technikáival. Az előadást video- és hanganyaggal illusztráljuk. A programot táncosoknak, zenészeknek és a népi kultúra iránt érdeklődőknek ajánljuk.

13:00-14:30

Kukár Barnabás Manó 
(MTA BTK Zenetudományi Intézet archivistája és IT menedzsere, a Szegedi Tudományegyetem Choreomundus Programjának oktatója)

Néptánc Archívum a kutatás és a társadalmi háttér szolgálatában

Az előadásban bemutatásra kerülnek az MTA BTK Néptánc Archívumában található gyűjtemények, fókuszban a Filmtárral és a jelenleg folyó munkálatokkal, majd az alábbi kérdésekre keresi a választ:

– mi az archívumi szemlélet?
– milyen módszereket, technikákat használnak?
– hogyan tudják ezt helyi csoportok/közösségek használni és hasznosítani?
– hogyan érdemes helyi értékeket privát archívumba gyűjteni?

Az előadást számos archívumi filmrészlet kíséri és kötetlen beszélgetés követi.

Helyszín:

Vajdasági Magyar Folklórközpont
Szabadka, Dózsa György u. 17.

A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Érdeklődni és jelentkezni Resócki Rollandnál a roske.ada@gmail.com email címen lehetséges 2019. február 8-ig.

Kapcsolódó hivatkozások:

dr. Varga Sándor

http://zti.hu/index.php/hu/nepzene/munkatarsak/180-varga-sandor

https://etnoszeged.wordpress.com/munkatarsaink/oktatok/varga-sandor/

Kukár Barnabás Manó

http://zti.hu/index.php/hu/nepzene/munkatarsak/267-kukar-barnabas-mano

Néptánc Tudástár

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/index.asp

Családi Kör - hetilap - 2019. február 21.

Vajdasági Magyar Folklórközpont

VMF

Cécó műhely 

Kell egy műhely! Egy csapat, amely azzal foglalkozik, ami leginkább az övé: a helyi táncanyag gyűjtésével és az ehhez kapcsolódó tánczene kutatásával, azzal, amiről talán a népművészet iránt érdeklődő vajdasági magyar fiatalok keveset tudnak. Ez volt a vezérszála jó néhány baráti beszélgetésnek, melyek végül a Cécó műhely megalakításának gondolatához vezettek. A csoport alapítója, kezdeményezője Resócki Rolland, tagjai pedig olyan középiskolás, egyetemista, illetve dolgozó fiatalok, akik több éve vesznek részt valamelyik vajdasági néptáncegyüttes munkájában vagy aktív zenészként részesei a mozgalomnak. A Vajdasági Magyar Folklórközpont felkarolta és befogadta ezt a kezdeményezést, teret és szellemi forrást biztosítva a csapatnak.

A Cécó műhely elsődleges célja mindenekelőtt a vajdasági néptánc és tánczene (tamburazene) kutatása, ezek népszerűsítése és széleskörű megismertetése. Tagjai fontosnak tartják, hogy együttműködjenek olyan anyaországi szakintézményekkel, mint például a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke (ahol az országban egyedüliként működik táncantropológia szakirány), vagy a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, és olyan néprajzi előadásokat, konferenciákat, továbbképzéseket szervezzenek közreműködésükkel, amelyek közelebb hozzák a kutatás módszertanát az itt élő néptáncosokhoz, néptáncpedagógusokhoz, népzenészekhez.

A kezdeményezés célkitűzései között szerepel továbbá, hogy eredeti funkciójába kerüljön vissza a tánc: szórakozást és közösségi élményt nyújtson, és ne csak színpadra állított koreográfiákban legyen szerepe. Erre utal a műhely számára választott név is, cécónak ugyanis a spontán kialakult zenés, táncos összejöveteleket nevezték a Tisza mentén.

A csoportosulás mindenki számára nyitott, aki szeretné mélyrehatóbban megismerni saját hagyományait Vajdaságban. A műhely kezdeményezője és megalapítója egy olyan mozgalomnak, melynek tagjai a saját hagyományaikat tartják legfontosabbnak, és a tánc eredeti funkciójának visszaállítására törekednek visszanyúlva annak autentikus és tiszta forrásához.