Köszönetnyílvánítás

 

 

 


A Csoóri Sándor Alap regionális  pályázatán  (Pályázati azonosító: CSSP-M-REGHT-2021-0016) a   VMF számára a megítélt támogatás összege 3 000 000  Ft.  a ” Népi Iparművészeti Gyűjtemény Vajdaságban is…  Tárlatrendezés és megnyitó a VMF 25 éves jubileumában” c. projektre vonatkozóan.

2019-től nyílt lehetősége a szervezetnek arra, hogy Raj Rozália és Nagy István kezdeményezésére a Csoóri Sándor Alap sikeres pályázatainak  köszönve  (2019-2021) a Vajdaságban egyedülálló módon NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYT hozzon létre, állandó kiállítás keretében.

Az elmúlt, közel három év sajnálatos  világeseményei  és azok következményei  (lezárások, árnövekedés, hiánycikk, munkaerőhiány…) igen megnehezítették, gyakran lelassították, szüneteltették a munka folyamatát, mely a tárlat létrehozásának munkálataira irányultak. A helyzet folyamatos felmérése során a támogatási összeg maximális hasznosulásának érdekében a célból, hogy a projekt leglényegesebb szakmai tartalma megmaradjon és a létrehozott tárlat hivatalos megnyitása a széleskörű nagyközönség számára is mielőbb megtörténjen, döntött úgy a VMF vezetősége egyrészt , hogy a tárlat megvalósítása egészére előrelátott személyi kifizetések lebonyolításával a Folkcoin szervezetet, vállalkozást bízza meg, másrészt, hogy költségterv módosítási kérelmet nyújt be a Tisztelt Támogatóhoz.

A tárlat létrehozása munkálatainak (kiállítótér kialakítás-ingatlanfejlesztés) egyik legfontosabb részét, még 2020-ban sikerült elvégeznünk.  2021. szeptemberében a rendezés munkálatainak nagy része is megvalósult.  A 2021-évi, 3 000 000 Ft  támogatási összegnek köszönhetően a tárlat megnyitásához, folyamatos egyeztetésekkel egy időben történt  a további gyűjteménygyarapítás (felkutatás, válogatás, megvétel, szállítás, stb…) és a bemutatáshoz szükséges berendezés biztosítása (piackutatás, vásárlás, szállítás, szerelés, stb…)  Igy a szakma elvárásainak megfelelő installációs feltételeket tudtunk  biztosítani az állandó tárlathoz a támogatás által.

 A  hivatalos megnyitó 2022. szeptember 24-én, az előrelátottaknak megfelelő ünnepi keretek között történt meg a  VMF székházában, a megnyitáshoz felkért két elismert szaktekintély szabadidejének összehangolásával.

Korábbi szakmai kapcsolatainknak köszönhetően a kiállítást Kriskóné Dávid Mária etnológus, a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője rendezte, aki magyar nyelvű megnyitó beszédet is mondott, szerb nyelven pedig prof. Dr. Vesna Marjanović  etnológus/antropológus, múzeumi tanácsos (Zimony) méltatta és nyitotta meg a tárlatot.

A magyar népművészeti értékek, minél szélesebb körben történő népszerűsítése érdekében a megnyitó összekötőszövege is magyar és szerb nyelven hangzott el Kiss Zsélykó műsorvezető tolmácsolásában.

Megnyitó ünnepségünket meghívott vendégeink a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, az egyház, , szervezetünk hazai és külföldi együttműködő partnerei, továbbá a VMF tagság és a vidéken élő nemzeti kisebbségek érdeklődői,  a  média és sajtó képviselői is megtisztelték jelenlétükkel.

A széleskörű nagyközönségnek is nagy volt a megnyitó iránti érdeklődése, ahol közel 250 fő volt jelen.

                A támogatásnak köszönhetően képzett alkotók, szervezetünk kézműves tanfolyamainak volt hallgatói, táborai résztvevőinek munkái mellett, melyek a tehetségen túl az elsajátított tudást is tükrözik,  megtalálhatóak további kézművesek termékei is.  Felvásárlásra kerültek, elsősorban népi hímzés, szövés, fazekasság, továbbá tojásírás, népi gyermekjáték, lábbeli, viselet, mézeskalács, csipke, népi hangszer, rongy- és viseletes baba, szálasanyag feldolgozás, fafaragás, gyöngyfűzés,  bőrművesség  témakörökben készült termékek, több, mint 300 db.

Az állandó kiállításban kiemelt helyet kapott területünk jellegzetes hímzéskincse a fehér lyukhímzés (slingelés), ugyan akkor a bemutatott termékek a Kárpát-medence magyarsága és a hazai nemzetiségi tárgyalkotó népművészetből is ízelítőt adnak.

A hivatalos megnyitó utáni időszakban is folyamatos az érdeklődés, látogatás. Népművészettel foglalkozó és érdeklődő egyének, csoportok (szakkörök vezetői és tagsága), kutatók, művelődési egyesületvezetők, pedagógusok (általános- és középiskolák), a magyarságon túl a környezetünkben élő szláv ajkú érdeklődők is látogatóink!

Az egy légtérben lévő MŰHELYGALÉRIA  látogatói,  használói, hasznos inspirációt kaphatnak alkotásaikhoz a kiállított tárgyak megismerése által.

A megnyitó programban a tornyosi tamburazenekar és asszonykórus, valamint tanulók (Szabadka-Újvidék) működtek közre.

Kedves vendégeink számára a támogatásnak köszönhetően, állófogadást is szerveztünk a VMF udvarában

A támogatási összeget a következő célokra fordította a VMF: gyűjteménygyarapítás, berendezésvásárlás, nyomdaköltség  részbenilefedése, PR anyag:  meghívó (magyar és szerb nyelven), plakát, szórólap (magyar és szerb nyelven), reklámszatyor, csoportos étkeztetés/ állófogadás (részbeni lefedése).  Technikai szolgáltatás (fotó és video dokumentáció- vágott/szerkesztett anyag),  kiállítás rendező, segédszemélyzet, szövegszerkesztő, tárlatvezető honoráriuma. A rendezvény alkalmával el is hangzott, és feliratainkon is olvasható, a Támogató kiléte.

Az állandó tárlat létrehozása és a hivatalos megnyitó megrendezése elsősorban aCsoóri Sándor Alapból, a Támogató Emberi Erőforrások Minisztériuma (valamint részben Szabadka Város)  támogatása által valósult meg.

Tisztelettel köszönjük meg ezúttal is a támogatást!

Az Újvidéki TV híradójában 15’15”-től a VMF állandó tárlatáról
https://media.rtv.rs/hu/hirado/77204

2. Pannon RTV 2022.09.24. – Népi Iparművészeti Gyűjtemény tárlat Szabadkán

3.Hét Nap : A hagyományok helye a mindennapokban
https://hetnap.rs/cikk/A-hagyomanyok-helye-a-mindennapokban-41206.html?fbclid=IwAR1MpDY_M0vQ04M1Q4mlDFFeHBUbl7Cxc1Yc-4SbTFlSiJAs4c6KkfWreOE

4. NESZ honlapján https://nesz.hu/vajdasagi-2022-11/ https://mailchi.mp/c249aa7b8744/neszencia-2022-11

Támogató: