Köszönetnyílvánítás

A Csoóri Sándor Alap regionális  pályázatán  (Pályázati azonosító: CSSP-M-REGHT-2021-0016) a   VMF számára a megítélt támogatási összeg 3 000 000  Ft. összeget tesz ki a” Népi Iparművészeti Gyűjtemény vajdaságban is…  Tárlatrendezés és megnyitó a VMF 25 éves jubileumában” c. projektre vonatkozóan.

2019-től nyílt lehetősége a szervezetnek arra, hogy Raj Rozália és Nagy István kezdeményezésére a Csoóri Sándor Alap sikeres pályázatainak köszönve  (2019-2021) a Vajdaságban egyedülálló módon NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYT hozzon létre, állandó kiállítás keretében.

Az elmúlt, közel  három év sajnálatos világeseményei  és azok következményei (lezárások, árnövekedés, hiánycikk, munkaerőhiány…) igen megnehezítették, gyakran lelassították, szüneteltették a munka folyamatát, mely a tárlat munkálatainak elvégzésére irányultak. A helyzet folyamatos felmérése során a támogatási összeg maximális hasznosulásának érdekében a célból, hogy a projekt leglényegesebb szakmai tartalma  megmaradjon és a létrehozott tárlat hivatalos megnyitása a széleskörű nagyközönség számára is mielőbb megtörténjen, döntött úgy a VMF vezetőség egyrészt , hogy a tárlat megvalósítása egészére előrelátott személyi kifizetések lebonyolításával a Folkcoin szervezetet, vállalkozást bízza meg. Másrészt, hogy költségterv módosítási kérelmet nyújt be a Tisztelt Támogatóhoz.

A tárlat létrehozása munkálatainak (kiállítótér kialakítás-ingatlanfejlesztés) egyik legfontosabb részét, még 2020-ban sikerült elvégeznünk.  2021. szeptemberében a rendezés munkálatainak nagy része is megvalósult. A támogatási összegnek köszönhetően a tárlat megnyitásához, folyamatos egyeztetésekkel egyidőben történt  a további gyűjteménygyarapítás (felkutatás, megvétel, szállítás, stb…) és a bemutatáshoz szükséges berendezés biztosítása (piackutatás, vásárlás, szállítás, szerelés, stb…) Tehát, a szakma elvárásainak megfelelő iInstallációs feltételeket tudtuk  biztosítani az állandó tárlathoz a támogatás által.

 A  hivatalos megnyitó 2022. szeptember 24-én, az előrelátottaknak megfelelő ünnepi keretek között történt meg a  VMF székházában, a megnyitáshoz felkért két elismert szaktekintély szabadidejének összehangolásával.

Korábbi szakmai kapcsolatainknak köszönhetően a kiállítást Kriskóné Dávid Mária etnológus, a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény vezetője rendezte, aki magyar nyelvű megnyitó beszédet is mondott, szerb nyelven pedig prof. Dr. Vesna Marjanović  etnológus/antropológus, múzeumi tanácsos (Zimony) méltatta és nyitotta meg a tárlatot.

A magyar népművészeti értékek, minél szélesebb körben történő népszerűsítése érdekében az összekötőszöveg is magyar és szerb nyelven hangzott el Kiss Zsélykó műsorvezető tolmácsolásában.

Megnyitó ünnepségünket az Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, az egyház, meghívott vendégeink, a VMF tagság, szervezetünk hazai és külföldi együttműködő partnerei és a vidéken élő nemzeti kisebbségek érdeklődői, valamint a  média és sajtó képviselői is megtisztelték jelenlétükkel.

A széles körű nagyközönségnek is nagy volt a megnyitó iránti érdeklődése, ahol közel 250 fő volt jelen.

            A támogatásnak köszönhetően képzett alkotók, szervezetünk kézműves tanfolyamainak volt hallgatói, táborai résztvevőinek munkái mellett, melyek a tehetséget és az elsajátított tudást is tükrözik, de megtalálhatóak további kézművesek termékei is.  Felvásárlásra kerültek, elsősorban népi hímzés, szövés, fazekasság, tojásírás, népi gyermekjáték, lábbeli, viselet, mézeskalács, vertcsipke, népi hangszer, rongy- és viseletes baba készítés, szálasanyag feldolgozás, fafaragás, gyöngyfűzés,  bőrművesség  témakörökben, több, mint 300 db.

Az állandó kiállításban kiemelt helyet kapott e terület jellegzetes hímzéskincse a fehér lyukhímzés (slingelés), ugyan akkor a bemutatott termékek a Kárpát-medence magyarsága és a hazai nemzetiségi tárgyalkotó népművészetből is ízelítőt adnak.

A hivatalos megnyitó utáni időszakban is folyamatos az érdeklődés, látogatás. Népművészettel foglalkozó és érdeklődő egyének, csoportok (szakkörök vezetői és tagsága), kutatók, művelődési egyesületvezetők, pedagógusok (általános- és   középiskolák, felnőttoktatási intézmények), a magyarságon túl a környezetünkben élő szláv ajkú érdeklődők is látogatóink!

Az egy légtérben lévő MŰHELYGALÉRIA  látogatói, használói, hasznos inspirációt kaphatnak alkotásaikhoz a kiállított tárgyak megismerése által.

A programban a tornyosi tambura zenekar és asszonykórus, valamint tanulók (Szabadka-Újvidék) működtek közre.

Kedves vendégeink számára  a támogatásnak köszönhetően, állófogadást is szerveztünk a VMF udvarában

A támogatási összeget a következő célokra fordította a VMF: nyomdaköltség  részbenilefedése (részben Szabadka Város támogatásával) PR anyag:  meghívó (magyar és szerb nyelven), plakát, szórólap (magyar és szerb nyelven), reklámszatyor, csoportos étkeztetés/ állófogadás (részben Szabadka Város támogatásával).  Technikai szolgáltatás (fotó és video dokumentáció- vágott/szerkesztett anyag),  kiállítás rendező, segédszemélyzet, szövegszerkesztő, megnyitó személyek, közreműködők, műsorvezető honoráriuma a megnyitón, gyűjtemény gyarapítás, berendezés vásárlás.

A rendezvény alkalmával el is hangzott, és feliratainkon is olvasható, a Támogató kiléte.

Az állandó  tárlat létrehozása  és a hivatalos megnyitó megrendezése   aCsoóri Sándor Alapból, a Támogató Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint Szabadka Város Önkormányzata támogatása által valósult meg.

Tisztelettel köszönjük meg ezúttal is a támogatást!

  1. Az Újvidéki TV híradójában 15’15“-től a VMF állandó tárlatáról

https://media.rtv.rs/hu/hirado/77204

2. Pannon RTV 2022.09.24. – Népi Iparművészeti Gyűjtemény tárlat Szabadkán

3.Hét Nap : A hagyományok helye a mindennapokban
https://hetnap.rs/cikk/A-hagyomanyok-helye-a-mindennapokban-41206.html?fbclid=IwAR1MpDY_M0vQ04M1Q4mlDFFeHBUbl7Cxc1Yc-4SbTFlSiJAs4c6KkfWreOE

4. NESZ honlapján https://nesz.hu/vajdasagi-2022-11/ https://mailchi.mp/c249aa7b8744/neszencia-2022-11