F E L H Í V Á S – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2017

Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2017
F E L H Í V Á S
Martin György Néptáncszövetség – Budapest
Vajdasági Magyar Folklórközpont – Szabadka
meghív valamennyi hazai és határon túli felnőtt magyar néptáncegyüttest, hogy vegyen részt a szakmai minősítést adó Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2017. évi fesztiválján.
A kiíró szándéka, hogy a minősítő fesztiválok megrendezésével lehetőséget teremtsen a néptáncegyüttesek magas művészi színvonalú színpadi bemutatkozásához, egymás megismeréséhez és a szakmai megmérettetéshez.
A rendezők célja, hogy lehetővé tegyék a minősülni kívánó együttesek műsorainak összemérhető, azonos szempontrendszer alapján történő szakmai értékelését és egységes minősítési rendszer kialakítását.
A szervező VMF valamennyi érdeklődő számára megküldi a minősítőre érvényes és jelentkezés feltételeit tartalmazó Tájékoztatót.
HELYSZÍN:
Újvidéki Színház (Novosadsko pozorište, Jovana Subotića 3-5, 21000 Újvidék)
2017. november 26. (vasárnap)
A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada fesztiváljain minősülni kívánó együtteseknek olyan, 25-30 perces, szerkesztett (non-stop) programot kell bemutatnia, amelyben nem szerepelhet önálló zenekari vagy más betétszám (amennyiben az dramaturgiailag nem szerves része a produkciónak).
A minősítés feltétele, hogy a műsor több tájegység tánc, zenei és viselet hagyományaiban való jártassággal, vagy egy tájegység – több tánctípust tartalmazó – hagyományainak elmélyült ismeretével mutassa be az együttes sokoldalú tánctudását, előadói képességét, változatos, igényes színpadi megjelenését.
A színpadon látott műsor művészi összhatását 5 tagú szakmai zsűri értékeli az alábbi szempontok alapján: 1./ Műsorszerkesztés, dramaturgia, 2./ Folklorisztikai hitelesség, 3./ Koreográfiai megformálás, 4./ Színpadi megjelenés, 5./ Ének-zenei előadás, 6./ Előadói színvonal.
Az egyes szempontokat figyelembe véve a zsűritagok a látottakat – kategóriánként – 0-5-ig pontozhatják. A maximálisan adható pontszám zsűritagonként 30 pont, összesen 150 pont. A bemutatót követően a résztvevő együttesek a zsűri döntését tartalmazó részletes Értékelő lapot, majd a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada 2017 minősítő eredményét rögzítő Oklevelet vehetnek át.

A Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán résztvevő együttesek az alábbi minősítési eredményeket érhetik el:
0 – 99 pont elérése esetén – „RÉSZT VETT”
100 – 119 pont elérése esetén – „MINŐSÜLT EGYÜTTES”
120 – 129 pont elérése esetén – „ JÓL MINŐSÜLT EGYÜTTES”
130 – 150 pont elérése esetén – „KIVÁLÓAN MINŐSÜLT EGYÜTTES”
Három egymást követő alkalommal megszerzett „Kiválóan Minősült ” címért az együttesnek Szabó Iván szobrászművész által készített, Martin György arcképét ábrázoló, Martin plakettet adományozunk.
A minősítő fesztiválok helyszíneit, technikai feltételeit és a szakmai zsűri közreműködését a rendező szervek biztosítják. A minősülni kívánó együttesek részvételi költségei (utazás, szállás, étkezés, stb. – igény szerint) a résztvevő együtteseket terhelik.
A Néptáncosok Országos Bemutató Színpada minősítő fesztiváljain elért eredményeket a rendezvénysorozatot követően a Martin György Néptáncszövetség és a Vajdasági Magyar Folklórközpont honlapján tesszük közzé.
Érdeklődni, 2017. október 16-ig a:
063 8438 635 mobilszámon, és a VMF e-mail címén: vmf@vmf.org.rs lehet.
Szabadka, 2017. október 03.
A VMF megbízásából
Kisimre Árpád

JELENTKEZÉSI LAP letöltése itt

TÁJÉKOZTATÓ letöltése itt

KÉRDŐÍV letöltése itt