Szakmai továbbképző napok a VMF-ben

kormany tamogatas

1995-ben létrehozott szervezetünknek a megalakulástól egyik folyamatos tevékenysége a magyar nép kismesterségeket oktató felnőttképzés. Igen nagy a jelentősége a 2X140 órás tanfolyamoknak, hiszen ez az egyetlen, folyamatos ilyen jellegű képzés 1996-tól a vidéken.

A hatékonyabb értékmegőrző, közösségfejlesztő tevékenység érdekében, a 2006-ban biztosított önálló ingatlanban berendezett tanműhelyek és előadóremek, lehetőséget biztosítanak az évente több alkalommal tervezett a szakmai továbbképző napok megszervezéséhez is szakáganként. Stúdiófoglalkozásait 1997-től folyamatosan szervezi a VMF.

Ezek az összejövetelek volt tanítványaink által voltak továbbra is a leglátogatottabbak, viszont ezen bárki, érdeklődő részt vehetett! Az egynapos képzési lehetőség minél szélesebb körben való felkínálásához, a szakmai továbbképző napot a VMF, a Bethlen Gábor Alap Zrt –Szekeres László Alap által jóváhagyott 57.165,45 dinár támogatási összeg felhasználásával a 2017-es évben, három alkalommal szervezte meg. Két alkalommal népi hímzők és egy alkalommal szövők számára, a pályázati kérelemben  előrelátottak szerint magyarországi szakemberek bevonásával és irányításával. A helyszínek az érdeklődők igénye szerint változtak  így Szabadkára és Topolyára esett a választás. Az összejövetelekre az előrelátott időszakon belül, konkrétan, július- november között került sor. A nyilvános felhívás a  sajtóban és médiában  jelent meg.

Az egynapos (09,00-18,00 óra között) összejövetelek résztvevőinek létszáma  mesterségtől függően változó volt, de mindenképpen megmutatkozott, hogy vidékünkön legnagyobb az érdeklődő hímzők száma, és csupán a VMF volt szövő tanítványainak van igénye a szakmai fejlődésre!

Az első összejövetelre Szabadkán került sor július 28-án, hímzők számára 22 fő részvételével, Vajdaság 10 helységéből. A téma a boldogi hímzés volt, az elméleti és gyakorlati oktató pedig Gulyás Magdolna hímző, a népművészet ifjú mestere.

A jelölt közösség hímzéskultúrájának két típusát  ölelte fel a program: fehér- és színes hímzés. A díszítmények szerkezeti felépítése, egykori alkalmazásuk, technikai kivitelezésük kapott hangsúlyt. A tervezés, a díszítmények mai alkalmazása  is része volt a munkának.

Az öltéstechnikák begyakorlása után valamennyi résztvevő, szükség szerint az oktató segítségével tervezte meg az előrelátott termék díszítését (mintarajz/műhelyrajz) és ezt követően került a díszítmény a vászonra (sablonálás).

Második szakmai továbbképző  összejövetelünk hímzők számára Topolyán került megszervezésre 2017. okt. 26-án, a vártnál is nagyobb érdeklődés mellett! Bizonyára, az előrelátottakon túl felvetett téma /marketing/ is részben hozzájárult ehhez, bár a hangsúly elsősorban a népi hímzés alkalmazásán volt, ezúttal is. A téma a sárközi hímzés volt, ezen terület hímzéskultúrája ismereteinek felelevenítése /díszítmény szerkezeti felépítése, típusa, öltéstechnikája, mai alkalmazása-tervezés/. A téma megválasztása annak aprópóján történt, hogy a VMF munkatársainak kezdeményezésére 2018. márciusában a belgrádi Néprajzi Múzeumban a szekszárdi Wosinszky Mór Múzeummal együttműködve, párhuzamban kerül bemutatásra a sárközi és koszovói hímzés. Az előadó Nagy Brigitta hímző volt és helyet kapott Ments András a VATEBE-t vezetőjének előadása is, mely a termékek értékesítésére irányult. Több, mint félszáz fő volt jelen az összejövetelen Vajadaság 15 közösségéből.

Szövő szakágban a VMF harmadik szakmai továbbképző napjára 2017. novmber 25-én került sor Sabadkán a VMF szövőműhelyében. Az összejövetelen  ezúttal is egészében, a VMF volt tanítványai voltak jelen, szép számban! Vendégelőadónk a kiváló szakember  Lőrinc Etel iparművész tanár, a magyarországi szakmai megmérettetések állandó zsürőrje volt. Az összejövetel programja a termékelemzés volt, az előforduló hibák elkerülése érdekében az előállítás során. Az elhangzottak után a jelenlévők terveinek véleményezésére is sor került az  új termék készítéséhez.

Minden alkalommal programunk része volt a tervezés oktatása is. Jelenléti listát készítettünk alkalmanként. E két szakág esetében az egynapos munka természetesen  nem elegendő kész termék gyártására, viszont a szerezett tudással elindul a termék készítése, melynek befejezése már a későbbiekben történik és jelenik meg egy-egy kiállítás alkalmával.

A munkához szükséges alapanyag beszerzésén túl vendégelőadóink honoráriumára, csoportos étkeztetések költségére és utazási költségre fordította a VMF a támogatási összeget.

Raj Rozália a szervezési és lebonyolítási feladatokat végezte az év folyamán.

Igen tartalmas, magas szintű, szakmai összejövetelek voltak ezek, elismert szakemberekkel és aktív, érdeklődő résztvevőkkel! E találkozások, nagyban segíthetik a majdani gyártott termék minőségének növelését! Stúdiófoglalkozásaink eredménye a budapesti országos szakmai zsűriztetésben résztvevők növekvő számában, a hazai Népi Iparművészek számának gyarapodásában (volt szövő tanítványunk új várományosa a címnek!) és a résztvevők szakmai megmérettetéseken történő elismerésében is megmutatkozik.

A VMF VEZETŐSÉGE TISZT ELETTEL KÖSZÖNI MEG A TÁMOGATÁST!
20171125_143408 Szabadka_boldogi2 Szabadka_boldogi3DSC00658 DSC00661