O nama

Mađarski

naime reč je o udruženju stručnjaka i amatera, koji stvaraju na ovom jeziku, koji se bave kulturom ovog naroda, što naravno ne isključuje saradnju sa društvima i stručnjacima koji neguju kulturu drugih naroda, čak šta više, zadatak udruženja je, da uspostavi vezu sa pojedincima, društvima i kulturom ostalih naroda.

folklorni centar

obzirom na to da se radi o informativnom i organizacionom centru, koji ima za cilj da pomaže one pojedince i organizacije u zemlji i van njenih granica, koji su aktivni u sferi folklora uzetog u užem i širem smislu. I na kraju

u Vojvodini

Udruženje u svoje institucionalne okvire prvenstveno okuplja one žitelje Vojvodine, čiju preokupaciju predstavlja bavljenje narodnom muzikom, narodnim presom i u opšte tradicionalnom kulturom s ciljevima definisanim u prvom delu našeg statuta.