Predstavljanje

Predstavljanje

Svestrano obrazovanje stečeno tokom čitavog ljudskog veka čoveku omogućava spoznavanje jedinstvenih umetničkih, tako i narodnih vrednosti. Uvereni smo da obrazovani i kvalifikovani stvaralac koji je upoznao i usvojio kulturu svoga naroda i koji je doživljava kao svoju, kao takvu će je i širiti, a istovremeno će biti spreman da ceni i kulturu drugog naroda. Svakako, veoma je važna i interkulturalna komunikacija koja služi i ciljevima očuvanja kulturne raznolikosti. Iskustvo je pokazalo da se – zbog neznanja – u našem materijalizovanom svetu pojedinci se otuđuju od svoje sopstvene kulture i okreću se stranim kulturama, što sa jedne strane dovodi do gubljenja korena, a sa druge strane do česte pojave kiča; proizvodnje bezvrednih predmeta, koreografija i programa koje gube autentičnost, a koje proističu iz nastojanja da se po svaku cenu dođe do nekog novčanog prihoda. Kao protivteža ovim pojavama – a na inicijativu Nađ Ištvana – nastao je mali tim entuzijasta koji je u želji da potpomogne napore za očuvanje svoje narodne kulture i tradicija, osnovao organizaciju Mađarski Folklorni Centar u Vojvodini (MFC).

Mađarski Folklorni Centar u Vojvodini (MFC) osnovan je 1995. godine u Bačkoj Topoli, kao neprofitna, nestranačka organizacija sa ciljem očuvanja, negovanja i širenja mađarske narodne tradicije. Ova organizacija putem svojih veoma rasprostranjenih aktivnosti (stručnih skupova za razmenu informacija, sticanja kvalifikacija i certifikata, organizovanja promocija i manifestacija, stručnih putovanja i poseta, održavanja konferencija, i sl.) predstavlja važni segment u ovoj oblasti. Jedna od glavnih područja njenog rada su obuke na temu izvorne narodne umetnosti (narodne igre, narodna muzika i narodna radinost /tkanje, vez, grnčarstvo, izrada čipke, priprema i ukrašavanje narodnih nošnji, izrada tradicionalnih instrumenata, ukrašavanje jaja, izrada medenjaka, i sl./).

Ova organizacija je zamišljena kao matična kuća u kojoj će se okupljati svi koji žele da se bave mađarskim folklorom (bilo duhovnim ili materijalnim). Ova kuća će obezbediti zainteresovanim grupama i pojedincima sve potrebne informacije, kao i mogućnosti za adekvatno stručno usavršavanje i pomoć u ostvarivanju raznih projekata vezanih za mađarski folklor.

kat_fedo

Odlomak iz kataloga: “NASLEĐE U KULTURI – Mogućnosti očuvanja narodnih tradicija u 21. veku” (Subotica, februar 2009. g.) Raj Rozalija, stručni kordinator, instruktor narodne rukotvorine Mađarskog folklornog centra u Vojvodini

Top