Népi Iparművészeti Gyűjtemény létrehozása a VMF-ben

A Vajdasági Magyar Folklórközpont/VMF 2006-tól önálló ingatlannal rendelkezik Szabadkán a Dózsa György u. 17. sz. alatt, mely a szervezet székháza. A jelölt időponttól ebben az épületben számos rendezvény került megszervezésre a magyar népi ének-zene-tánc és tárgyalkotó népművészet területén.

A szervezet tevékenységének bővítése céljából, – mely a hazai magyarság TÁRGYALKOTÓI népi kultúrája értékeinek tudatosítását szolgálja majdan -, a vezetőség a padlástérben rendelkezésre álló terület átépítésével (tervezett újabb 54 m2), további hasznosítható terület kialakításával, egy ezidáig nem létező NÉPI IPARAMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY létrehozását tűzte célul, mely a szakmai tevékenység minőségi színtjének növelés, a fejlődés szempontjából igen fontos!

Az előző Csoóri Sándor Alap által meghirdetett és pozitíven elbírált pályázati támogatásnak köszönhetően kialakított MŰHELYGALÉRIA  folytatásában volt lehetőség az újabb tér kialakításához a tervezett gyűjtemény elhelyezésének céljából, tehát valójában a feljárat már biztosított volt.

Örömünkre, a VMF 2019/2020-ra előrelátott CSSP –ra átadott kérelme pozitív elbírálásban (CSSP-E-TARGYALKOTO-B-2019-0058) és 3 000 000 Ft összegű támogatásban részesült!

2020. márciusban a Corona vírus általi bejelentett világjárvány miatt megváltozott világunk, életkörülményeink mellett is, megkezdődött az építkezés. Sajnos, jóval lassabb ütemben ugyan, de VMF székház tetőterében előrelátott építkezés második szakasza folyamatosan haladt és a pályázat támogatása által a tervek szerint be is fejeződött! A szakmai tevékenység minőségi szintjének növelése a működés fejlődése érdekében egy újabb, világos, tágas helyiséggel bővült a VMF székház és egy ez idáig nem létező NÉPI IPARAMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY- hez, biztosított a száraz és higiénikus, könnyen tisztántartható terület. A tetőtérben lévő tetőszerkezet gerendáinak burkolatával, a terület maximális kihasználáságát kaptuk. Két tetőtéri ablak került beépítésre és a mesterséges világítás is biztosított. Így egy egységes több, mint 50 m2-nyi új teret kapott a VMF, mely funkciója növelésének érdekében egy harmonika ajtóval elválasztható . Ez egyrészt a célul tűzött gyűjteményben elhelyezett már rendelkezésre álló (és további) darabok biztonságát szolgálja, másrészt szükség szerint egy nagyobb befogadóképességű konferenciatermet biztosít a szervezet számára. Ezzel a lehetőséggel és a bútorzat célszerű elhelyezésével biztosított a funkciónövelés, azaz a ” két helyiség” egyidőben egy, ill. több célra történő hasznosítása, és fűtés szempontjából is jelentős. Egyelőre egy db hűtő-fűtő berendezés biztosítja a megfelelő hőmérsékletet télen és nyáron egyaránt. A tető egy kisebb részének (1/3 rész) felújítása is megtörtént a célból, hogy egy síkba kerüljön a teljes felület a beázás elkerülése, a csapadék megfelelő elvezetése érdekében.

A támogatás kapcsán elért eddigi legfontosabb eredményt, a tervezett építkezés egészében történő megvalósításának tartjuk, tekintettel a 2020-as év sajnálatos körülményeire. Az ingatlanfejlesztéssel közelebb kerültünk a vidékünkön a népi kultúra területén még létező fehér foltok közül egy újabbat eltűntetéséhez. E gyűjtemény létrehozása igen nagy jelentőséggel bír, tekintettel arra a vidék magyarsága tárgyalkotó népművészetére vonatkozó tárgyakat prezentáló állandó tárlat Vajdaságban ez idáig nem létezik.

 A tárgyak elhelyezéséhez a berendezés megvásárlása is megtörtént és bízunk abban, hogy 2021 folyamán a tárlatrendezés is megtörténik.

A TÁMOGATÁST EZENNEL IS TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNJÜK!

TÁMOGATÓ: